Generalforsamlingen for Haugesundregionens Næringsforening ble gjennomført torsdag 24. april fra kl.18.00 til kl.19.30 i Karmsund Havnevesens lokaler på Killingøy.

Her kan du lese mer om møtet.

Styrets beretning og tilhørende regnskap for år 2013: Årsrapport-2013