Et stort håp er tent for en oljepristynget nasjon: Sverdrup-feltet er den største utbygging siden 80-årene.

Skrevet .

-Denne planen er den mest omfattende på norsk sokkel siden gigantene på 80-tallet. Det er en historisk dag, jeg håper dere tar det innover dere, sier Statoil-sjef Eldar Sætre.

Statoil og partnerne leverer i dag plan for utbygging og drift av gigantfeltet Johan Sverdrup i Nordsjøen.

– Johan Sverdrup er en historie om utholdenhet. Det er et modent område, og forteller en historie om kreativitet, bruken av ny informasjon og en stor dose tålmodighet, sier Sætre.

Feltet er planlagt utbygd i flere faser:

  • Investeringskostnadene for første fase er beregnet til 117 milliarder kroner, målt i 2015-kroner, og forventet utvinnbare ressurser er anslått til mellom 1,4 og 2,4 milliarder fat oljeekvivalenter.
  • For fullfeltsutbyggingen er investeringskostnadene beregnet til i størrelsesorden 170-220 milliarder kroner, målt i  2015 kroner, med utvinnbare ressurser på mellom 1,7 og 3,0 milliarder fat oljeekvivalenter.

Første fase består av fire plattformer bundet sammen med gangbroer samt tre havbunnsbrønnrammer for vanninjeksjon, skriver Dagens Næringsliv .

Ambisjonen er en utvinningsgrad på 70 prosent der det er tatt høyde for avansert teknologi for økt utvinning i fremtidige faser. Utbyggingen i første fase har produksjonskapasitet på i størrelsesorden 315.000 til 380.000 fat pr dag. Planlagt oppstart er sent 2019.

Fredag morgen ble det klart at en av partnerne i funnet, Det norske oljeselskap, ikke er enig i ressursfordelingen i funnet.

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil har stor tillit til at partnerne vil komme til enighet.

-Vi har ikke kommet til enighet med alle partnerne, men vi har stor tillit til at dette vil falle på plass, sier Sætre ifølge TDN Finans.

JOHAN SVERDRUP-FELTET

* Oljefeltet Johan Sverdrup består av et kombinert funn som utgjør ett felt. Funnet i 2010 og 2011.

* Beliggenhet: Utsirahøyden i Nordsjøen, 140 kilometer vest for Stavanger

* Vanndybden er 110 meter, reservoaret ligger på 1900 meter

* Plan for utbygging og drift (PUD) forventes behandlet i Stortingets vårsesjon 2015.

* PUD for første fase overleveres Olje- og Energidepartementet i dag, fredag. 13. februar.

* Produksjonsstart er berammet til slutten av 2019 * Feltet bygges ut i faser. Første fase er etablering av et feltsenter bestående av fire plattformer.

* Oljen fra feltet vil bli ført i rør til Mongstad-terminalen i Hordaland.

* Gassen vil bli ført til Statpipe og videre til prosesseringsanlegget Kårstø i Nord-Rogaland.

* Feltet skal drives med kraft fra land. * Investeringer for første fase antatt til 100-120 milliarder kroner

* Investeringer ved full utbygging er anslått til 170-220 milliarder kroner

* Daglig produksjon fase 1 estimert til 315.000-380.000 fat

* På topp antas produksjonen til 550.000-650.000 fat daglig, som vil være omlag 40 prosent av produksjonen fra norsk sokkel.

* Feltet har en produksjonshorisont på 50 år og ventes gi produksjonsinntekter på 1350 milliarder kroner, hvorav selskapsskatt til Den norske stat på 670 milliarder kroner.

* Utbyggingen av første fase antas å generere rundt 51.000 årsverk, av dette er 22.000 årsverk forventet hos leverandørbedrifter og ca. 12.000 årsverk i deres underleverandørbedrifter.

* I driftsfasen viser beregninger at et gjennomsnittsår vil generere 2.700 årsverk, og ved full feltutbygging 3.400 årsverk.

Kilde: Statoil