Fire store olje- og gassutbygginger sprekker med 40 milliarder kroner. Beløpet er stort nok til å reparere hele det norske riksveinettet.

Skrevet .

Flere av feltutbyggingene på sokkelen har enorme kostnadsoverskridelser. De fire pågående utbyggingsprosjektene Goliat, Valhall, Yme og Skarv alene sprekker med til sammen 40 milliarder kroner, skriver tu.no.

Det tilsvarer kostnadene for å fjerne forfallet i det elendige norske riksveinettet på hele 10 400 km, ifølge Nasjonal transportplan. Prosjektene er fortsatt ikke i mål, og prisen kan ende langt høyere enn dette.

Felles for de fire er at majoriteten av kostnadsøkningen må bæres av den norske stat.

Hele 78 prosent av regningen går til det norske folk fordi skattesystemet åpner for at selskapene skriver av alle kostnader i forbindelse med offshore-virksomhet.

På sokkelen er det særskatt på 50 prosent i tillegg til den ordinære selskapsskatten på 28 prosent.

Direktør for Statistisk sentralbyrå (SSB), Ådne Cappelen, sier overskridelsene kan påvirke store deler av det norske samfunnet.

Les mer her:

http://www.tu.no/olje-gass/2012/08/27/disse-prosjektene-sprekker-med-40-milliarder