Fedre som jobber i Haugesunds-bedriften iDrift slipper å blir rammet av regjeringens kutt i fedrekvoten

Skrevet .

1. juli kuttet regjeringen i fedrekvoten. Antall permisjonsuker øremerket pappa ble redusert fra 14 til 10, noe iDrift mener er et steg i feil retning. Fra og med oktober i år innfører derfor iDrift ordningen «Fedrekvoten 10/14». Den innebærer at nybakte, iDrift-ansatte fedre belønnes for å ta ut samtlige 14 uker som var øremerket dem før 1. juli, sier daglig leder Stian Lauknes (bildet)

Regjeringen har altså kuttet fire uker fra fedrekvoten, og nå ligger det også ute et høringsnotat for å øke muligheten til å overføre ytterligere permisjonsuker fra far til mor, uten forhåndsgodkjenning fra NAV, og kanskje helt uten kontroll. iDrift tror dette vil øke presset på fedre for ta ut enda mindre permisjon.

Både NHO og LO frykter konsekvensene av at fedrekvoten forvitrer, og NHO har uttalt at dersom den generøse norske foreldrepermisjonen ikke bidrar til økt likestilling i arbeidslivet, foreslår de å redusere permisjonen fra 59 til 52 uker, og at pengene heller brukes på andre tiltak som kan bidra til økt grad av likestilling.

Gjennom ordningen «Fedrekvoten 10/14» vil iDrift betale sine mannlige medarbeidere for å ta fri mer enn de 10 øremerkede ukene. Tilbudet iDrift gir sine nybakte fedre er: én uke permisjon med lønn – betalt av iDrift – dersom de tar ut minst 13 uker ordinær pappapermisjon.

– Vi går til dette skrittet fordi vi mener øremerking av permisjonsuker for pappa er viktigere enn kun kroner og øre. Det handler om likestilling i arbeidslivet, at også fedre skal være sammen med sine nyfødte barn, og at mødre skal komme raskere tilbake til arbeidslivet etter fødselen ved at omsorgen for barnet i større grad deles, sier daglig leder Stian Lauknes.

For en bedrift i iDrifts posisjon, med en overvekt av mannlige medarbeidere, er dette spesielt viktig.

– iDrift, og IT-bransjen generelt, er dessverre mannsdominert. Vi ønsker flere kvinner på laget, men først og fremst ønsker vi at iDrift skal være en god arbeidsplass, også for våre ansattes familier. For å sikre en god balanse mellom arbeids- og familieliv mener vi det er avgjørende at også nybakte fedre får nok tid med familien mens barna er små. Vi kan ikke tvinge noen til å ta 14 ukers pappaperm, men ved å tilby denne gulroten viser vi helt utvetydig at vi ønsker at våre ansatte benytter muligheten velferdssamfunnet gir, og inntil nylig la opp til. Vi vil rett og slett at våre medarbeidere tar seg tid til familien i permisjonsperioden, uten å føle press fra arbeidsplassen, sier Lauknes.

Navnet «Fedrekvoten 10/14» er ikke tilfeldig.

– Vi lanserer ordningen fra og med oktober i år, altså 10/14. I tillegg er også 10/14 en dekkende beskrivelse av våre følelser rundt dagens fedrekvote. Vi hadde 14 uker, nå har vi 10. Med andre ord gjenstår 10 av 14 uker, eller 10/14, sier Lauknes.