En gigantbro for E 39 over Bjørnafjorden vil gi en langt større gevinst enn bygging av en indre trasé.

Skrevet .

Det viser en ny delrapport om samfunnsregnskapet for en ferjefri kyststamvei E 39 Kristiansand – Trondheim, skriver Haugesunds Avis.

Rapporten, som Statens vegvesen nå legger fram, viser at både en indre trasé over Fusa, og en midtre over Bjørnafjorden, vil gi en årlig gevinst i samfunnsregnskapet.

Men der Fusa-alternativet kommer ut med en gevinst på 3,3 milliarder kroner/år, vil snarveien over Bjørnafjorden gi en årlig gevinst på 10,8 milliarder. Det er en bedring på 7,5 milliarder i forhold til den indre, som indre del av Hordaland kjemper for.

Rapporten utdyper at den store forskjellen for de to trasévalgene på strekningen Stavanger–Bergen skyldes at arbeidsmarkedet over Stord er mye større enn i Fusa. Dermed blir effekten av en kjeding til Bergen langt større over Bjørnafjorden.

Les hele saken her: http://www.h-avis.no/nyheter/gevinst-7-5-milliarder-i-aret-1.7772730