Bordalsbekken småkraftverk gir strøm til 300 husstander. Det er det fjerde av omlag 10 småkraftverk som Haugaland Kraft vil bygge.

Skrevet .

Småkraftverket like nord for campingplassen på Sandvik ved Hervifjorden ble offisielt åpnet sist uke.

Der orienterte adm.dir. Olav Linga og prosjektleder Jarle Kjellesvik om utbyggingen, mens Tysvær-ordfører Harald Stakkestad fikk æren av å trykke på startknappen.

Prosjektet er gjennomført innen tidsfrist og under budsjett. Det er det foreløpig minste småkraftverket Haugaland Kraft har bygget, og kraften går rett inn på hovednettet.

Haugaland Kraft fikk konsesjon av NVE i februar 2010 og det er inngått avtaler om leie av fall rettene med lokale grunneiere over 40 år.

Kraftverket er plassert ved utløpet av Bordalsbekken og utnytter avrenningen fra feltene tilhørende Bordalsbekken og Sandvikbekken.

Vannet blir ledet frem til kraftverket gjennom en nedgravd rørgate som er ca. 2 200 m lang.

Haugaland Kraft har som ambisjon å ha et småkraftverk under utbygging til en hver tid. Investeringsnivået på utbygging av småkraftverk for Haugaland Kraft vil ligge på ca. 300 mill. kroner mot 2020.