ts

Gjenvalg over hele linja på HNs generalforsamling, der Stig Hatteland (bildet) dro historien om IT-eventyret med base i Nedre Vats

Skrevet .

Det er kun i sport du får medalje for annen og tredjeplass, sa Stig Hatteland med referanse til sin far, grunderen Jakob Hatteland, da han presenterte selskapet på HNs generalforsamling i går. Hatteland kom direkte fra IKT Norges årskonferanse i Oslo, der han hadde kjørt en tilsvarende presentasjon som en av de utvalgte it-selskapene i Norge.

Referansen til medaljemetaforen gjorde Stig Hatteland for å illustrere behovet for å være i forkant på både innovasjon og forretningsmodeller for å være best i IT-markedet. Hatteland-konsernet har nå tre ben å stå på, RamBase, robotteknologien Autostore og IT-drift. Hatteland har ansvaret for RamBase og er styreleder i Autostore og fortalte om hvordan behov som dukket opp underveis hadde ført til innovasjon og nye løsninger.

Autostore har vi brukt 10 år og 300 millioner på å utvikle før vi begynte å tjente penger, sa Hatteland, som kunne fortelle at konsernet nå teller 230 ansatte og at selskapet har 70 medarbeidere i Polen. Og at eventyret såmen ikke nærmer seg noen slutt..

På generalforsamlingen fikk de frammøtte presentert gode tall og høyt aktivitetsnivå i Næringsforeningen. Styreformann Rolf Sjursen uttrykte stor tilfredshet med utviklingen og at HN har forsterket rollen som en viktig aktør i det næringspolitiske bildet. Han understreket også betydningen av det brede  tilbud av arrangementer og kompetansehevende tiltak som nå tilbys en stadig økende medlemsmasse.

 

Under generalforsamlingen innstilte valgkomiteens leder, Anne Kristin Helgeland på gjenvalg over hele linja, og det sa forsamlingen et enstemmig ja til. De som skal styre foreningen det neste året er da:

 

Rolf L. Sjursen, Berge Sag, leder

Hege Skogland Mokleiv, Permanor, nestleder

Trygve Vikse, Coop Haugaland,

Asbjørn Moe, Etne og Vindafjord Næringsutvikling

Ingolf Voll, Cassco

Carina Ringen, Marine Aluminium

Martin Laurhammer, Caiano

Birger Førre, Førre Trevare

Anne Merete Haugen, DNB

Sverre Meling, Maritim Forum

Valgkomite:

Tor Harald Eike (leder), Geir Worum, Gunn Margareth Lassesen

Revisor:

Deloitte