Jostein Aksdal i Hagland Finans har i samarbeid med Næringsforeningen laget en rapport om utviklingen av bedrifter/virksomheter i regionen.

Haugesund har flest virksomheter, men det er en annen kommune som vokser mest i antall nye bedrifter

Skrevet .

Tysvær er nemlig vekstkommunen i regionen vår.

Det viser en oversikt som Hagland Finans i samarbeid med Næringsforeningen har gjennomført i januar 2018.

Det er flest virksomheter i Haugesund og Karmøy, færrest i de to minste kommunene Utsira og Bokn.

Her kan du lese hele rapporten: Virksomheter 2018

Selv om det i antall er få virksomheter i Utsira og Bokn, er det flere virksomheter pr husstand i disse kommunen sammenlignet med de Større kommunene.

I Utsira er det f.eks. tre ganger så mange virksomheter pr husstand som i Haugesund.

Det er betydelig forskjell mellom kommunene når det gjelder vekst i antall virksomheter siste 5 år. Tysvær (15,8 pst.), Sauda (14,9 pst.) og Haugesund (11,6 pst.) ligger alle godt over landsgjennomsnittet (9,6 pst). I andre enden finner vi Vindafjord (3,4 pst.) og Karmøy (4,5 pst)

Mange små

Den klart største gruppen, hele 65 prosent (9 688) av virksomhetene, har ingen ansatte. Forklaringen er at de som eier enkeltpersonforetak er registrert som selvstendig næringsdrivende, og ikke virksomheten.

Enkeltpersonforetak kan ha ansatte, men for en stor andel består disse kun av en person. Over 50 prosent av virksomheten er enkeltpersonforetak.

I tillegg er det sjelden at eiendomsselskap, investeringsselskap og holdingsselskap har ansatte.

Gruppen av virksomheter med 1-4 ansatte utgjør 16 prosent (2 378), og 5-9 ansatte 7,7 prosent (1 140). Det vil si at 81 prosent eller 8 av 10 virksomheter har 0-4 ansatte.

Av større virksomheter er det 79 med 100-249 ansatte (0,5 pst.) og 16 med over 250 ansatte (0,1 pst.).

«Uten ansatte» vokser mest

Det tydeligste utviklingstrekket de siste 5 årene er at det er blitt flere virksomheter uten ansatte på bekostning av virksomheter med 1-4 ansatte.

Andelen av selskaper med ingen ansatte har økt fra 62 til 65 prosent siste 5 år, mens andelen virksomheter med 1-4 ansatte har falt fra 20 prosent til 16 prosent.

I de andre gruppene har det vært mer stabilt.