Mange bedriftsledere stiller seg kritisk til bruken av bompenger i regionen, og er opptatt av å få mer vei ut av hver krone.

- Et klart flertall av bedriftene våre ønsker ikke å betale mer i bompenger. Vi håper politikerne viser ansvar, sier HN-direktør Egil Severeide

Skrevet .

Fylkesrådmann Trond Nerdal anbefaler at arbeidet med Haugalandspakken blir videreført innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Dette betyr at det ikke blir noen økning av bompengesatsene fra dagens nivå med full pris på 14 kroner for vanlig bil og 28 kroner for tunge kjøretøy, dersom fylkestinget i Rogaland følger innstillingen.

I forbindelse med diskusjonen om en kraftig bompengeøkning i vår, ble det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse blant medlemmene.

Mer enn halvparten av næringslivslederne på Haugalandet sa da nei til takstøkning i Haugalandspakken. Hver femte fryktet forslaget om en tilnærmet dobling av bompengesatsen kan få økonomisk betydning for bedriften.

Les mer om undersøkelsen her:

https://nforeningen.no/bompenger-betinget-nei-fra-bedriftene/

– Kostnadssprekk, dårlig styring og «for dyre» løsninger var blant argumentene som ble brukt.

Jeg har sjelden opplevd så mange kommentarer til en spørreundersøkelse, så det er tydelig at våre medlemmer er opptatt av å få mest mulig vei ut av hver krone, sier HN-direktør Egil Severeide.

Han mener nettopp det kan være forklaringen på at så mange sa nei til økning av takstene.

–         Det var mange som har meninger om anleggene i Førresbotn og i Skjold. Det er blitt fint og flott, men jammen har det kostet. Hvis det skal fortsette slik, blir det ikke mye penger til nye vegprosjekter.

Politikerne og vegvesenet må være edruelige i sin forvaltning av bompengene, og ikke utfordre folks rettferdighetssans, sier Severeide.

Les også:

https://hnytt.no/2015/06/09/krever-forklaring-pa-bruk-av-bompenger/