HN-direktøren gleder seg over tiltakspakke i statsbudsjettet. Men hvordan skal vi skape nye arbeidsplasser?

Skrevet .

– Få overraskelser, men gledelig at det foreslås nesten 4 milliarder i ny tiltakspakke mot ledighet, først og fremst rettet  Sør- og Vestlandet,  sier HN-direktør Egil Severeide i en kommentar til statsbudsjettet.

Tiltakspakken skal gå til de områdene, næringene og bransjene som er rammet av fallende oljepriser og sterk vekst i ledigheten.

-Det er vanskelig å vite om dette er nok. Men vi må ikke bare bruke penger på å dempe ledigheten. Det er enda viktigere å skape nye arbeidsplasser i privat sektor. Regjeringen snakker mye om omstilling, men jeg finner lite som kan stimulere til etablering av mange, nye jobber i dette budsjettet, sier Severeide.

Han konstaterer også at regjeringen lanserer starten på et nødvendig grønt, skifte.

– Å dreie avgiftsnivået fra å eie til å forurense er fornuftig, og selv om bensin- og dieselavgiftene får et hopp, skal det ikke bli dyrere å eie bil, sier Severeide som også registrerer med glede at det bevilges penger til oppstarten av Rogfast med byggestart neste år.