Harald Minge og Egil Severeide er glade for at Rogfast nå er vedtatt i Stortinget og byggingen kan gå i gang som planlagt rundt årsskiftet.

Rogfast er nå vedtatt i Stortinget og byggingen av verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel kan starte. - En gledens dag og et veldig løft for regionen, fastslår Harald Minge og Egil Severeide i næringsforeningene på hver sin side av Boknafjorden.

Skrevet .

– Det har vært et langt løp hvor mange har bidratt. Nå kan vi endelig stikke spaden i jorda, sier Minge, administrerende direktør i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Nye runder, endring i planene og kvalitetssikringen av prosjektet har tatt tid. Men nå er altså vedtaket i boks, etter at stortinget voterte i går ettermiddag. Etter en kort debatt, ble Rogfast-planene vedtatt med et stort flertall i ryggen.

– Dette er noe vi har sett fram til lenge og jobbet hardt for, påpeker Severeide, som er administrerende direktør i Haugesundregionens Næringsforening.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg (Ap) og stortingsrepresentant Arve Kambe (H) var blant de som tok ordet på Stortinget – og hyllet prosjektet som vil redusere reisetiden mellom Stavanger og Haugesund med 40 minutter – og som er første steget på ferjefri E39 mellom Stavanger og Trondheim.

– Rogfast er et fantastisk prosjekt som vil komme til å bety svært mye for Rogaland og hele Vestlandet, påpekte Solvik-Olsen.

Tvedt Solberg var opptatt av at vegmyndighetene må gjøre det de kan for at flest mulig lokale og regionale selskaper kan bli med å bygge prosjektet.

Én region

Næringsforeningene i Stavanger og Haugesund er opptatt av de positive ringvirkningene som skapes når Rogfast nå binder Rogaland sammen og reduserer kjøretiden mellom Haugesund og Stavanger til under en time.

– Det vil skape en helt ny dynamikk i næringslivet på Sør-Vestlandet. Når Hordfast står ferdig om noen år, vil aksen mellom Bergen og Stavanger bli et kraftfullt tyngdepunkt langs Vestlandskysten. For Haugalandet blir det viktig å rigge regionen for en ny framtid og i det arbeidet ønsker vi å spille en viktig rolle, sier Severeide.

– Nå må vi begynne å trene på å tenke som én region. Boknafjorden har både vært en mental og fysisk grense mellom Nord-Jæren og Haugalandet, understreker Minge, og fortsetter:

– I mange år har vi argumentert med effekten av et felles bo- og arbeidsmarked og regionsutvidelse. Nå må vi faktisk sette denne effekten ut i livet, og der har vi en lang vei å gå. Nå skal vi forsvare denne investeringen slik at samfunnsregnskapet blir så bra som antatt, nemlig at hele prosjektet i prinsippet er nedbetalt etter halvannet år.

Når reisetiden kuttes med 40 minutter, betyr det at 400.000 mennesker kan nå Stavanger på under én time. Nesten tilsvarende tall vil du ha for Haugesund.

– Bare Oslo-regionen er større. Det er en effekt vi må klare å utnytte gjennom et godt samarbeid mellom både næringsliv og det offentlige på begge sider av fjorden, sier Minge.

 

16,4 milliarder

Finansieringsplanen for Rogfast legger til grunn anleggsstart ved årsskiftet 2017-2018 eventuelt tidlig i 2018 og trafikkåpning i 2025 eller 2026. Prosjektet er anslått å koste rundt 16,8 milliarder kroner. Statens andel er økt fra opprinnelig forslag på cirka 2,5 milliarder kroner, og innebærer nå statlig finansiering på totalt cirka 5,1 milliarder kroner. I tillegg legger regjeringen opp til at staten skal stille opp med inntil 1,6 milliarder ytterligere dersom det er kostnadsoverskridelser, for å unnta bilistene for økte bomtakster. Bomtaksten for en personbil er stipulert til 360 kroner uten rabatt. Med rabatt reduseres taksten til 288 kroner per passering. Det pekes på mulighet for lavere bomtakster dersom prosjektet klarer lånefinansiere til lavere rente enn 5,5 prosent. Et prosentpoeng lavere rente kan gi inntil 50 kroner lavere brutto bomtakst.

– Rogfast er selvsagt også et svært viktig prosjekt for lokalt næringsliv. Vi snakker om en investering på over 16 milliarder kroner og en byggetid på seks til sju år. Og i 2025 må vi håpe at alt er klart. Det er betryggende å vite at vi har verdens beste kompetanse på undersjøiske tunneler, påpeker Minge.

Her kan du lese mer om Rogfast-prosjektet