- Flott av Helse Fonna består med dagens grenser, sier HN-direktør Egil Severeide etter at styret i Helse Vest nå går inn for å beholde foretaksgrensene og dermed også Odda i Helse Fonna.

Skrevet .

;Debatten omkring foretaksgrenser startet for to år siden da Helse- og omsorgsdepartementet ba Helse Vest vurdere om Odda sjukehus burde overføres fra Helse Fonna til Helse Bergen.

I en fellesuttalelse fra Haugesundregionens Næringsforening og Stord Næringsråd i desember i fjor markerte næringslivet i Sunnhordland og på Haugalandet at de står sammen om å ha et sterkt og samlet Helse Fonna i storregionen.

Les mer her:
https://nforeningen.no/sl-r-ring-om-helse-fonna/149277

Odda-ordfører John Opdal ønsket en overflytting for sykehuset i Odda til Helse Bergen.

– Dette var jo ikke det vi ønsket, det er klart vi er litt skuffet, sier Opdal.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/beholder-grensene-1.7841348