Det er uenighet i Hordaland om penger skal brukes til ny tunnel over Hardangervidda eller til oppgradering av E134. Lastebileierne vil satse på Haukeli.

Forkjemperne for E134 får god drahjelp fra Bergen. Lastebileierne der vil heller prioritere en god Haukeliveg enn riksveg 7 over Hardangervidda.

Skrevet .

– Slik riksvei sju over Hardangervidda framstår i dag, vil lastebilnæringa nedprioritere denne veien, understreker Jan Ova Hallsøy i Norges Lastebileierforbund i Hordaland overfor NRK.

Rett og slett fordi en annen vei er høyere opp på ønskelista.  Vi mener at en god E134 ved Haukeli må på plass.

 

Se innslag i Vestlandsrevyen:

http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/dkho99010214/02-01-2014#t=31s

 

Statens Vegvesen vil prioritere fjellovergangene i Sør-Norge prioriteres kommende vintre. Bare manglende sikkerhet for de veifarende skal føre til kostbare stengninger.

Det kom fram under et seminar som Statens vegvesen arrangerte på Storefjell Resort Hotel sist uke. Vegvesenet mener at de har lyktes med å holde overgangene åpne i stor grad de siste vintrene.

– Ja, jeg synes vi har lyktes, og den tilbakemeldingen vi får er at vi på mange måter har lyktes. Men så har vi fortsatt noen utfordringer som vi skal jobbe videre med.

Flere av dem som deltok på seminaret hadde meninger om hva som var viktig for trafikkbildet på Hardangervidda. En av de var Ivar Arne Lid fra aksjonsgruppa for Hardangerviddatunnelen.

– Vi har jo poengtert hvor viktig det er å få Hardangerviddatunnelen, for å få en forutsigbar vei. Dette er viktig både for transportnæringen og alle oss i øvre Buskerud.

Men ikke alle er enige om å prioritere riksveg 7. Lastebileierforbundet i Hordaland mener pengene heller bør brukes på de andre overgangene, og særlig E134.

Les reportasjen her:

http://www.nrk.no/buskerud/vil-prioritere-fjelloverganger-1.11342848