Hvordan blir framtida på Haugalandet? Det er spørsmålet som stilles når Scenarier 2029 serveres på Skeisvang videregående skole 6. november. HNs medlemmer oppfordres til å møte.

Skrevet .

Videregående skoler er valgt fordi det er ungdom framtida handler om, sier Thor-Christian Haugland, kommunikasjonsdirektør i SR-Bank, som er ansvarlig for prosjektet. – Nå er vi nettopp kommet i mål, og ser fram til å få presentert resultatet av studiet som er en direkte videreføring av Scenarier 2020.

For Haugalandet legger vi fram resultatene tirsdag 6. november på Skeisvang videregående skole, og det gjør vi i samarbeid med Haugesundregionens Næringsforening og Rogaland Ressurssenter.

Det serveres frokost fra kl 07.45. Selve presentasjonen starter kl 08.15, og skal være ferdige kl 10.00.

I invitasjonen vises et bilde av en liten skolegutt med tittelen:

«Om 17 år …
… når vi nærmer oss år 2029 begynner denne gutten å bli klar til å møte arbeidslivet. Men hvilken verden er det han møter?

Et samfunn og en verden i endring er utgangspunktet for Scenarier 2029. Samfunnsforskere fra IRIS, Agderforskning og Berrefjord & Thomassen AS står bak studiet som blant annet skal kunne gi svar på hvordan Haugalandet som region vil kunne utvikle seg fram mot 2029.

Hvordan vil det være å bo, arbeide og vokse opp her i 2029? Blir vi attraktive nok, og får vi den kompetansen vi trenger?

Resultatene presenteres av Forskningsleder Martin Gjelsvik og Forskningssjef Einar Leknes fra IRIS.»

Møtet er åpent for alle Næringsforeningenes medlemmer, og påmelding skjer her: