Ingeline, Bernt og Egil ønsker dere alle et riktig godt nytt år. Vi er  klare for et kjekt og spennende 2016!

Skrevet .

2015 er over og for Næringsforeningen har det vært et begivenhetsrikt år. Mange ulike arrangementer og næringspolitiske kampsaker har stått på dagsorden.

En engasjert medlemsmasse har gitt oss god støtte og bidratt til at vi har nådd de aller fleste av våre mål innen økonomiske utvikling og medlemstilgang. Til tross for utfordrende tider merker vi en bred oppslutningen om Næringsforeningen og det arbeidet vi driver.

Det setter vi umåtelig pris på.

På vegne av styret og administrasjon takker vi for året som gikk og er klare for å gyve løs på nye utfordringer i 2016.