Regjeringen setter av penger til flere strekninger på E134. Arve Kambe er svært fornøyd med satsingen.

Skrevet .

Det legges opp til byggestart på strekningen Dampåsen – Saggrenda i Kongsberg, og det settes av penger til å utbedre fire delstrekninger mellom Seljord og Åmot med byggestart rundt påsketider. Dette er prosjekter som skal ferdigstilles i 2019, går det fram av forslaget til statsbudsjett for 2015.

– Jeg er svært fornøyd med at satsningen på E134 Haukeliveien fortsetter, sier Høyres stortingsrepresentant Arve Kambe til Haugesunds Avis.

Han viser til at det blir store prosjekter langs hele E 134 og i alle fylkene.

– Dette statsbudsjettet legger grunnlaget for at E134 skal bli den viktigste øst-vest-forbindelsen etter min vurdering, sier Kambe.
Det settes også av penger til videreføring av E134 Stordalstunnelen med tilstøtende veger i Etne, til fullføring av krysset på E134 i Førrestjørn, og til å sluttføre strekningen Skjold-Solheim på E134.

Det settes også av planleggingsmidler til Haukelifjell, noe Kambe ser som svært viktig for det videre arbeidet.

-Jeg venter spent på den faglige vurderingen som jeg håper at ender opp med at E134 Haukelivegen velges som hovedveiforbindelsen mellom Vestlandet og Østlandet. Da vil vi få en raskere fremdrift på tunnelene over Haukeli, mener Kambe.

Les mer her:

http://www.h-avis.no/nyheter/jubler-for-e-134-1.8610629