HN-direktør Egil Severeide argumenterer for E134 under den store innspillskonferansen i regi av Vegvesenet i Oslo. (Foto: Tormod Eitrheim)

-Et nyttig møte, der vi fikk enn klar følelse av at E134 står sterkt. Men dette handler om politikk, og ingenting er avgjort før Stortinget banker trasevalget gjennom

Skrevet .

Hvor skal hovedkorridoren øst-vest gå? Eller skal det bli to? Og hvilke funksjoner og behov skal en eller to slike hovedveier dekke?

Spenningen var til å ta og føle på da Vegvesenet inviterte til innspillskonferanse («verksted») i forkant av den mye omtalte øst-vest utredningen på Ullevål Stadion onsdag  denne uken.

Et åttitalls personer fra berørte kommuner, fylkeskommuner, næringsorganisasjoner i hele Sør-Norge samt ulike  departementer deltok for å komme med synspunkter og ideer til en utredning som Vegvesenet skal ha ferdig i løpet av året.

Den skal analysere de ulike alternativene, og foreslå strategi og prioritering av traseer før utredningen sendes ut på høring ved årsskiftet.

Fra vår region møtte HN-direktør Egil Severeide, Asbjørn Moe i Etne- og Vindafjord Næringsutvikling, Tormod Karlsen i Haugaland Vekst, Arnfinn Førsund fra SMB Odda, Odda-ordfører Jon Opdal og Arne Haldorsen og Børge Skårdal fra AS Haukelivegen.

HN-direktør Egil Severeide var optimist etter onsdagens stormøte Det var også styremedlem Arne Haldorsen i AS Haukelivegen. Men selv om begge mener argumentene for å velge E134 den eneste eller som en av to hovedtraseer falt i god jord, understreker de at det er langt fram.

-Dette handler til syvende og sist om politikk. Vi har sett før at faglige argumenter må vike når de politiske prosessene begynner å rulle. Derfor gjelder om å ståløpet ut. Men i denne del av prosessen er det viktig å få sådd inn enkle budskap om E134s fortrinn uten å diskvalifisere andre, sier Severeide og Haldorsen.

På møtet ble det dokumentert at Haukelivegen har størst trafikk av de aktuelle fjellovergangene; E134, Rv7 Hardangervidda, E16 Filefjell ,RV 52 Hemsedal. Og gledelig nok trakk Vegvesenets representanter selv fram kronargumentet som den regionale delegasjonen peker på:

Den forventede trafikkøkningen på E134 når Rogfast/Hordfast er på plass og du får trafikk til denne øst-vest forbindelsen både fra Hordaland og fra sørfylket.

Samtidig- hvis det blir snakk om to hovedtraseer- er E134 uten konkurranse som det eneste alternativet sør for Hardangervidda.

-Når vi i tillegg kan argumentere med at vi har stor bedrifter på vestsiden som er avhengig av vintersikker veg, mener vi  E134 står sterkt i konkurransen om å bli en fortrukket trase av våre myndigheter, sier Severeide og Haldorsen.

vegmøte Edmund Egil  (2)

Edmund Utne fra Ullensvang Hotel i tenkeboksen (Foto: Tormod Eitrheim)