ESA godkjenner Norges CO2-kompensasjonsordning. Det er gode nyheter for kraftkrevende industri.

ESA mener CO2-kompensasjon til kraftkrevende industri er i tråd med EØS-regelverket.

Skrevet .

Kompensasjonsordningen som regjeringen lanserte for ett år siden, betyr at kraftkrevende industribedrifter kan søke om å få dekket ekstrautgiften for CO2-utslipp som ligger i EUs klimakvotesystem.

Ordningen måtte meldes til ESA og klareres mot EØS-avtalen. Den klareringen ble klar onsdag, ifølge tu.no

– Vår gjennomgang har vist at ordningen er i tråd med EØS-regelverket, sier ESA-sjef Oda Helen Sletnes.

– Kompensasjonsordningen legger til rette for at den kraftkrevende industrien kan være konkurransedyktig på det internasjonale markedet uten at dette skal redusere effekten av det europeiske
klimakvotesystemet, sier hun i en uttalelse.

Målet med tiltaket er å hindre at industribedrifter legger ned eller flagger ut og flytter virksomheten til land med «mindre aktiv klimapolitikk».

Les hele saken her: http://www.tu.no/industri/2013/09/25/esa-godkjenner-co2-kompensasjon-til…