Miljøverndepartementet avviser fylkesmannens innsigelse og stadfester reguleringsplanen for etablering av settefiskanlegg i Fjæra. - En viktig og riktig avgjørelse, sier HN-direktør Egil Severeide.

Skrevet .

Fylkesmannen i Hordaland hadde fremmet innsigelse til reguleringsplanen til Etne kommune, som åpner for at Marine Harvest etablerer et settefiskanlegg i Fjæra.

I går ble det imidlertid klart at miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV) avviser innsigelsen fra fylkesmannen og stadfester reguleringsplanen for området. Det betyr at Marine Harvest nå kan etablere det planlagte settefiskanlegget sitt, skriver Haugesunds Avis.

Settefiskanlegget vil kunne skape 15 nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet i Fjæra.

Haugesundregionens Næringsforening har gjennom medlemsorganisasjonen Etne Næringsråd og andre næringsaktører talt varmt for etablering av anlegget.

– Det er svært gledelig at Miljøverndepartementet har gitt klarsignal for settefiskanlegget og at man nå kan komme i gang med ny næringsvirksomhet i dette område. Dette var en viktig og riktig avgjørelse, sier HN-direktør Egil Severeide.

Les mer i Grannar her: http://grannar.no/2012/10/departement-ja-til-setjefisk/