- Dette hadde ikke gått uten nært samarbeid med den politiske ledelse, ansatte, ledere og tillitsvalgte, sier rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen. (Foto: Nærøy StartSiden)

Endelig! Terra-åket kan legges bort. Haugesund løftes ut av den evindelige ROBEK-lista.

Skrevet .

Det er gode grunner til å gratulere Haugesund kommune med en flott jobb. To år før tida er kommuneøkonomien såpass restituert at den ikke lenger å være under statlig styring. Snuoperasjonen har vært gjennomført med fart og dynamikk, selv om det har kostet. Men det viser hva som er mulig å oppnå, om man vil det hardt nok.

Rådmann Ole Bernt Thorbjørnsen har hatt en stødig hånd med snuoperasjonen. Det er ikke mer enn to år siden underskuddet i Haugesund kommune var på dundrende 63 millioner kroner. Overskuddet for 2016 er på 103 millioner. Ved siden av å føre en forsiktig politikk, har kostnadsfokus internt i de kommunale rom vært stort og viktig. Å levere såpass mye under budsjett på kostnadssiden er en stor prestasjon.

Nå må Haugesund fortsette sin stødige linje, og ikke falle for fristelsen til å ta i for mye. Det er skapt et godt grunnlag for sunn drift. Og det skal bli SÅ kjekt å møte mine kolleger i andre byer uten å måtte gjenta den triste historien om Terra og kommunen som havnet på ROBEK-lista.

Hipp.hipp…..

Egil Severeide

Les også: https://www.h-avis.no/nyheter/skole/helse/gigantisk-overskudd-ute-av-robek-for-sommeren/s/5-62-374130