I en verden hvor stadig mer informasjon leses på en smarttelefon har vi valgt å endre måten vi legger bilder inn våre nyhetsbrev på. Det gir deg mulighet til å velge om du ønsker å laste ned, og å vise bildene i våre nyhetsbrev. Slik kan du velge selv om du vil bruke datatrafikken din på å vise bildene, eller om du foretrekker å kun se tekst, for deretter å klikke deg videre inn i artikkler du finner intressante.

Samtidig mener vi at for at du skal få maksimalt ut av våre nyhetsbrev, så bør du laste ned bildene. Hvordan dette gjøres varierer i de forskjellige epost-programmene. Videre i denne guiden vil vi ta for oss de vanligste epost-programmene, slik at du stiller forberedt når vi sender avgårde første versjon av vårt nye nyhetsbrev.

Microsoft Outlook 365

outlook365

Øverst i mailen finnes to linker (markert med røde firkanter i bildet). Klikk på den øverste for å tillate nedlastning av bilder kun en gang. Ønsker du å alltid vise bilder fra våre nyhetsbrev klikke du på den nederste av de to markerte linkene.

Android

På Android er det noen variasjoner, avhengig av hvilken applikasjon som benyttes som epost-leser, og hvilken versjon av Android som er installert. Med den medfølgende epost-leseren på nyere versjoner skal det se slik ut:

android01

For å tillate nedlasting av bilder klikker man på knappen markert med grønt på bildet over. Ønsker man å alltid tillate nedlastning av bilder, så klikker man en gang til på denne knappen etter at teksten har endret seg slik det er illustrert på bildet under.

android02

 

Microsoft Outlook 2010

ZA001096358

I Outlook 2010 ligger det en advarseltekst over mottaker feltet. Ved å klikke på teksten vil man få mulighet til å laste ned bildene en gang, eller å alltid tillate bilder fra @hninfo.no

Gmail

gmail

I Gmail ligger det to linker rett over mailen, hvor man kan velge å enten laste ned bilder en gang eller alltid (Markert med rødt i bildet over).