Foto: Tor Inge Vormedal

Statoil og Karmsund Havnevesen har inngått en langsiktig avtale som er gull verd for subseabasen på Killingøy

Skrevet .

 

 

Statoil har, på vegne av Pipeline Repair and Subsea Intervention (PRSI) Pool, forlenget nåværende baseavtale på Killingøy i Haugesund med Karmsund Havn IKS.

 

Kontrakten omfatter bygningsmasse, lagerarealer og tjenester, knyttet til Statoils PRS-aktivitet i Haugesund. Den nye avtalen, løper frem til 2028, med mulige opsjoner på 2×7 år.

Havnedirektør Tore Gautesen sier at dette er en viktig kontrakt for Karmsund Havn IKS.

-Statoil og PRS Basen er en sentral del av det verdensledende subseamiljøet som man finner i Haugesundregionen. Vi har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med Statoil og vi er stolte over at Statoil ønsker å forlenge avtalen og satse videre på Killingøy, sier Gautesen.

På Killingøy Subsea & Offshorebase drifter Statoil beredskapen i Nordsjøen, såkalt PRS (Pipeline Repair System).I tillegg til beredskap og planlagt vedlikehold, foregår det svært mye innovasjon på Killingøy.

Verdensrekorder settes etter hvert som operasjoner skjer på stadig dypere vann. I tillegg til til PRS er også mye av regionens subseamiljø etablert på basen. Karmsund havnevesen eier og videreutvikler både bygg og areal på Killingøy.

Blant de aktørene som er på Killingøy kan vi nevne: Technip Norge, DeepOcean, Olufsen Ship & offshore, Reach Subsea, Mera mfl. Det har de senere årene blitt gjennomført en rekke store investeringer på Killingøy. Basen tilbyr i dag fem dypvannskaier, moderne logistikk og infrastruktur.

– Det er svært gledelig at Statoil har valgt å forlenge avtalen med Karmsund Havn. PRS basen er en svært viktig del av subseamiljøet i Haugesund og det er derfor meget positivt at Statoil ønsker forutsigbarhet og langsiktighet i baseetableringen på Killingøy.”

 

– Avtalen med Statoil er Karmsund Havns største enkeltstående avtale noen sinne. Denne avtalen gir forutsigbarhet og fart til den videre utviklingen av basen på Killingøy, sier Gautesen.