Foto: forskningsradet.no

- Vi kan ikke isolere oss her på gullkysten og tenke at klimaendringene vil gå over av seg selv.  sier Hege Økland.

Skrevet .

Vi har folkene, kompetansen og pengene og dermed de beste forutsetningene for å bli mye mer klimavennlige i hele verdikjeden.

Stordabuen Hege Økland er daglig leder for næringsklyngen NCE CleanTech, som arbeider for mer miljø- og klimavennlige løsninger. Økland kaller sørvestlandet en gullgruve av kompetanse, og mener at regionen kan lede an i møte med klimaendringene.

Økland utfordrer politikere og næringsliv til å tenke over hva Stord skal leve av i fremtiden. Hva blir livet etter Sverdrup?

– Vi må ikke bli for dogmatiske, verken i miljøbevegelsen eller i fossil industri. Jeg tror at det er viktig å ikke dømme industrien nord og ned, men heller bygge bro mellom fossil og fornybar energi på vei mot nullutslippssamfunnet. Det finnes mye kompetanse i olje- og gassindustrien som vi kan ta med videre, sier Økland til Sunnhordaland

Rykker opp i eliteserien

Økland vil ha handling.

– Bærekraft er et forslitt begrep som mange smykker seg med. En stor utfordring er at politikerne prioriterer kortsiktige interesser som kan sikre gjenvalg. Jeg er ikke ute etter å svartmale politikerne og vi har mange gode samarbeid, men politisk lederskap er svært viktig for å redusere utslippene. Vi trenger modige politikere, som tørr å ta de tilsynelatende upopulære avgjørelsene.

Økland ønsker strengere miljøkrav til industri og at staten skal bruke sin posisjon som vareeier mer aktivt, for eksempel ved å flytte varetransport til mer miljøvennlige flåter.

– Lavutslippssamfunnet blir ikke til over natten, men det kan gå langt raskere enn nå!

Les hele saken hos Sunnhordaland