Strategigruppa for E134 møte i HN-lokaler: Fra venstre; Asbjørn Mo, Egil Severeide, Arnfinn Førsund og Børge Skårdal.

Disse karene skal følge E134 til mål. Strategien ble drøftet under møtet i Haugesund

Skrevet .

Vegdirektoratets utredning om hovedtrase øst-vest var en stor oppmuntring for de som jobber for E134 som hovedalternativ. Torsdag morgen inviterte Næringsforeningen til informasjonsmøte med en av dem som har jobbet med mest utredningen, sjefingeniør Bjørn Alsaker i Statens Vegvesen.

Like etter møttes strategigruppa. som har jobbet med å fremme E134s sak i utredningsarbeidet, til en strategirunde om det videre arbeidet. Den består av Asbjørn Moe fra Etne og Vindafjord Næringsutvikling, Arnfinn Førsund fra Odda SMB/Odda kommune, daglig leder Børge Skårdal i AS Haukelivegen og adm.dir. Egil Severeide i Haugesundregionens Næringsforeningen. Adm.dir. Karl Tormod Karlsen i Haugaland Vekst var forhindret fra å møte.

Første fase nå blir å sikre gode høringsuttalelser fra kommuner, interesseorganisasjoner og bedrifter som ser nytten av å ha E134 som hovedtrase. Gruppa mener det som står i utredningen er så utfyllende og beskrivende for situasjonen at det ikke er nødvendig med omfattende tilleggsbetraktninger nå.

Høringsfristen går ut tidlig i mai. Deretter blir det politikk. Her blir det viktig å holde trøkket oppe og sikre at de argumentene som favoriserer E134 blir forankret i det politiske miljø.

– Hovedtrase over fjellet er et prestisjeprosjekt for samferdselsminister Kjetil Solvik Olsen, og jeg tror han og regjeringen vil bruke mye tid og krefter på å lande det i løpet av denne stortingsperioden. Det betyr at vi må pushe på og i første omgang sørge for at tunnelen fra Seljestad til Liamyrene ovenfor Røldal blir framskyndet, sier HN-direktør Egil Severeide.

Han har god tro på at Haugesundregionen om 10 års tid kan glede seg over tre nye og epokegjørende samferdselsprosjekter. Rogfast (2016-2023), Hordfast (2018-2025) og vintersikker Haukeli (2017-2025) er ingen urealistisk tidslinje, mener HN-direktøren.