Kvalitetssjekk viser kostnadssprekk for Rogfast. Men HN-direktør Egil Severeide ber stortingspolitikerne ha is i magen og få på plass  et snarlig byggevedtak i Stortinget.

Skrevet .

– Nå gjelder det å ha is i magen. Det er ikke noen sensasjon at store vegprosjekter «sprekker» med en eller flere milliarder. Nå må politikerne sørge for å få Rogfast-prosjektet gjennom i Stortinget før jul, så vi får komme i gang med dette historiske samferdselsløftet på Vestlandet, sier adm.dir. Egil Severeide i Næringsforeningen.

Bakgrunnen er en rapport som   Aftenbladet har fått innsyn i og der  tallknusere  kritiserer milliardsprekk, uvanlig høye bompriser, lang nedbetalingstid og umodne regnestykker og planer for Rogfast.

Det er eksterne kvalitetssikrere har gått gjennom milliardprosjektet på oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet.

Ifølge kvalitetssikringen (KS2) av prisen for Rogfast er det nå med 85 prosent sannsynlighet, at prisen vil bli 20,1 milliarder. I 2007 var investeringskostnaden beregnet til 4,5-6,5 milliarder.

I gjeldende Nasjonal transportplan er kostnaden 12,2 milliarder (beregnet 1. januar 2013). I januar var Vegvesenets anslag på 14,7-16,2 milliarder.

«Dette er etter vår mening et uttrykk for at kostnadsestimatet ved oppstart av KS 2 ikke har hatt den modenhet man må forvente», heter det i rapporten fra tallknuserne som Aftenbladet har fått tilgang til.

LES OGSÅ:     100 millioner til Rogfast

Samfunnsøkonomisk viser analysen at Rogfast er lønnsomt med 9,3 milliarder når bomtaksten settes til 330 kroner. Det gir bare 46 prosent sannsynlighet for nedbetalt anlegg over 20 år. Dersom bompengeperioden med nye fem år, vil sannsynligheten for nedbetalt anlegg øke med 73 prosent.

Med en bompris på 440 kroner vil sjansen for nedbetaling i løpet av 20 år øke til 80 prosent.

– En så høy bompris er helt urealistisk, sier Egil Severeide.

Han deler fullt ut samferdseslminister Ketil Solvik-Olsens oppfatning av at en bompengepris på over 300 kroner er for mye. Den må ned på nivået for ferjepris- altså mellom 150 og 200 kroner pr. passering

Det vil ifølge tallknuserne være nødvendig sette prisen til 330 kroner for å finansiere de samlede kostnadene.

Framdriftsplanen kritiseres som «umoden sammenlignet med hva man kan forvente i et forprosjekt», blant annet grunnet urealistisk tidspunkt for anleggsstart med hensyn til tidspunkt for utlysning av anbud.

Ifølge framdriftsplanen kan prosjektet igangsettes i første halvår i 2017, dersom Stortinget godkjenner Rogfast i år. Rogfast kan da ferdigstilles i løpet av 2024/2025.

Interessen og prestisjen rundt et slikt prosjekt er betydelig og det må derfor  kunne forventes en reell konkurranse mellom de største riksdekkende entreprenører samt enkelte utenlandske aktører om Rogfast-kontrakter, indikerer en markedsanalyse.