Øyvind Halleraker trekker seg som Høyres samferdselspolitiske talsmann til forholdene rundt hans roller i bompengebransjen er avklart.  Overfor VG erkjenner han å ha trådt feil

Skrevet .

Torsdag avslørte VG at Øyvind Halleraker over flere år mottok skjulte honorar fra bompengebransjen.

Onsdag la Halleraker frem Høyres transportplan, partiets alternativ til Nasjonal transportplan. Nå trekker han seg som partiets samferdselstalsmann, men bare midlertidig.

– Jeg har alltid vært opptatt av å opptre ryddig overfor partiet og velgerne som har gitt meg tillit. Jeg har arbeidet samvittighetsfullt i tråd med dette.

I forbindelse med mitt verv i ASECAP og min kones næringsinteresser har jeg likevel trådt feil. Dette beklager jeg.

– Derfor har jeg informert partiledelsen om at jeg ikke håndterer partiets samferdselssaker inntil vi har ryddet opp i alle forhold. Jeg vil nå konsertere meg om dette.

Jeg har varslet partiledelsen at jeg vil levere en skriftlig oversikt over alle mine interesser. En slik oversikt vil jeg levere så raskt det lar seg gjøre, sier Halleraker til VG.

Transportkomiteens leder Knut Arild Hareide sier Halleraker gjør det riktige.

– Jeg opplever dette som ryddig av ham etter at det har blitt skapt uvisshet om hans roller, sier Hareide til VG.

Les mer: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=10102778

http://www.h-avis.no/nyheter/trekker-seg-midlertidig-1.7861837