Halverte inntekter for Westcon | Næringsforeningen Haugalandet

Det dårlige riggmarkedet ga kraftig fall i 2016, men konsernsjefen i Westcon er fornøyd med at det ikke gikk enda verre.

Skrevet .

 

– Dette er prisen vi betaler for å være store i et prosjektbasert marked. Det blir enorme svingninger, sier han til sysla.no.

Konsernsjef Arne Birkeland (bildet) ser tilbake på 2016, da Westcons inntekter stoppet på 1,86 milliarder kroner. Året før omsatte bedriften for nesten det dobbelte – 3,4 milliarder.

– Nedgangen var ingen store overraskelse, sier Birkeland.

Konsernsjefen hadde nemlig budsjettert med at inntektene kom til å falle kraftig i fjor. Hovedårsaken var at flere store vedlikeholdsoppdrag på rigger ble avsluttet i 2015. I dagens marked er det få nye oppdrag å kjempe om.

Som følge av nedgangen er antallet fast ansatte medarbeidere redusert med om lag 150 siden utgangen av 2015. Den innleide arbeidskraften er kuttet i langt høyere antall.

Mens verftene og elektrovirksomheten i konsernet gikk omtrent som ventet, ble det større nedgang en ventet for seismikkrederiet og innen løfteteknikk.

– For mange bedrifter i våre bransjer gikk det enda verre i fjor. Derfor er jeg glad for at vi havnet der vi gjorde.

Birkeland viser spesielt til at driftsresultatet endte på 47,6 millioner kroner.

– Også det er riktignok mye lavere enn året før, men jeg er fornøyd med at vi håndterer et så stort inntektsfall uten større resultatnedgang, sier han.

Konsernsjefen har små forhåpninger om bedring i år. Det skyldes spesielt det vanskelige riggmarkedet.

– Nedgangen har fortsatt inn i 2017. Hvis det ikke kommer noen store prosjekter i høst, kommer inntektene til å falle ytterligere i år.

Det har vi budsjettert med, vi venter ingen bedring, sier Birkeland og legger til at driftsresultat og bunnlinje trolig også blir hardere rammet i år en i fjor.