Lars Tveit sammen med leder i Byggforum, Egil Larsen, som står bak utdelingen av Byggebransjeprisen.

Kommuneantikvar i Karmøy, Lars Tveit, ble tildelt Byggebransjeprisen for 2013 på ByggArena. Kjekt og ærefullt, sa prisvinneren

Skrevet .

I juryens begrunnelse heter det bl.a.

«Lars Tveit arbeider med bevaring av kulturhistoriske bygg og anlegg i hele kommunen. Han har en lokalkunnskap, både til steder og folk, som er sjelden.

Han har vært involvert i mange bygge- og plansaker og jobbet for kulturminnevernet og byggeskikkens beste. Han har også vært involvert i flere formidlingsprosjekter for å spre kunnskap om byggeskikk og kulturminner generelt.

Med en kontordag i uken i gamle Skudeneshavn har Tveit jobbet tett både med hus og innbyggere i byen. Innbyggerne i byen har en iboende stolthet over sine kulturminner som Lars har vært med på å bygge opp.

Han er opptatt av bygningsvern ned til den minste detalj, og klarer å videreformidle dette til eiere (og ikke minst håndverkere) på en slik måte at de som regel blir enige med han. Hans kompetanse, både på det faglige og menneskelige nivå, gjør han til en unik bygningsverner.

Hans engasjement i Skudeneshavn har bidratt til at det i år ble varslet at hele gamle Skudeneshavn skal gjennomgå en kulturmiljøfredning.

Måten han har bygget og fremdeles bygger opp kontaktnettverk mellom håndverkere på Haugalandet, er sjelden.»