Eksportdokumenter

Dersom du skal eksportere varer til utlandet, må du sørge for å ha dokumentene i orden. Eksportdokumenter kan være handelsfaktura med vareliste, opprinnelsesbevis eller annet. Det er veldig viktig at både faktura og opprinnelsessertifikat er riktig utfylt slik at det ikke skaper misforståelser verken for kunden eller mellomledd som transportør, tollvesen eller andre.

Næringsforeningen kan være behjelpelig med stempling av opprinnelsessertifikat, såkalt Certificate of Origin. Vi er autorisert til å sertifisere dokumenter for eksportører, og til å utstede ATA-Carnet.

Som eksportør er du selv ansvarlig for at alle opplysningene stemmer. Også ved bruk av speditør til å gjøre jobben for deg, er det til syvende og sist eksportøren som har det formelle ansvaret for feilaktige og utilstrekkelige opplysninger. Feil kan få store konsekvenser.

Handelskammer:

Sertifisering av eksportdokumenter

En lang rekke land krever at opplysningene som eksportører oppgir i eksportdokumentene skal sertifiseres før de blir godkjente som fullverdige i importlandet. Det er handelskamrene som utfører denne notarialfunksjonen.

Dokumentene sertifiseres manuelt eller elektronisk via online-systemet eCertify.
Her må man først registrere seg som bruker før man kan få sertifisering på sine eksportdokumenter, men det er veldig tidsbesparende når man først har kommet i gang. Norge er et av 6 land som utsteder eCertify, mens det er hele 168 land som godtar/tar imot eCertify. Vær oppmerksom på at enkelte land kan ha en noe lenger behandlingstid enn andre.

Elektroniske opprinnelsessertifikater via eCertify er basert på FN sin internasjonale standard, som er akseptert over hele verden.

Ved registrering som bruker av eCertify må man først velge land og hvilket handelskammer man sokner til (Haugesund Chamber of Commerce). Fyll inn opplysningene og send inn søknad om å bli autorisert bruker. Du vil så få en e-post når du er blitt godkjent av oss. Du kan da benytte deg av systemet, og få sertifisert dokumenter på en rask og kostnadseffektiv måte.

Haugesund Handelskammer

(Næringsforeningen Haugalandet) sertifiserer:

  • Certificate of Origin (ikke-preferensielle opprinnelsesbevis / Non-preferential Certificate of Origin)
  • Faktura/proformafaktura

Dokumentene som du trenger å få sertifisert, sender du inn via vårt elektroniske system for sertifisering av dokumenter. Du kan selv velge om du vil benytte deg av systemets maler, eller om du vil laste opp pdf-filer.

Når du sender inn dokumenter for sertifisering vil du få dokumentet ferdig sertifisert elektronisk i retur fra oss via e-post. Du må da skrive ut dokumentet på en fargeskriver. Dokumentet er da å anse som en «original». Elektronisk sertifiserte dokumenter kan benyttes over hele verden.
Det er gratis og uforpliktende å registrere seg. Ytterligere informasjon finner du inne på sidene til eCertify.

Behandlingstiden for opprinnelsessertifikater er svært rask, og dokumentene blir behandlet hver ukedag i vanlig kontortid.

Pris for elektronisk sertifisering:

Medlemmer Næringsforeningen: 700 NOK eks mva
Ikke-medlemmer Næringsforeningen: 960 NOK eks mva

Spørsmål? Ta kontakt her