Rune Wee selger til og med hjullastere og traktorer i 100 000 kroners- klassen over nettbutikken.

To av tre nordmenn gjør innkjøp av varer på Internett. Menn handler mer enn kvinner, og vestlendinger handler hyppigst, viser ny undersøkelse.

Skrevet .
En fersk landsdekkende undersøkelse viser nå at to av tre nordmenn gjør innkjøp av varer på Internett. Menn handler mer enn kvinner, og vestlendinger handler hyppigst på nett av samtlige landsdeler, viser 

InFacts undersøkelse. 
Den landsdekkende undersøkelsen, som er gjennomført av InFact for netthandelaktøren Wee Trading i Tysvær, viser at nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer til netthandel av varer for hjemsending. 

57,2 prosent av respondentene svarer ja på spørsmålet om de handler varer på nett, og blant disse er menn mer aktive enn kvinner: 60 prosent av menn oppgir at de handler på nett, mens kun 54 prosent

av kvinnene gjør det samme.
Undersøkelsen viser også at forskjeller i netthandling avhenger av hvilken alder man har og hvor man bor. Aldersgruppen 30 til 44 år har flest aktive netthandlere (76,5 prosent), tett etterfulgt av 

den yngre garde mellom 18 og 29 år (73,7 prosent). Rundt halvparten av befolkningen mellom 45 og 64 år handler på nett, mens aktiviteten er lavest for alle over 65 år (19,2 prosent).
Hyppigheten på netthandling er helt proposjonal med alder, ifølge undersøkelsen: Rundt hver fjerde person (26 prosent) under 30 år oppgir at de handler varer på nett mer enn ti ganger i året, 

noe som er den klart største andelen. Pensjonistene i Norge handler i motsetning minst på nett: Kun fem prosent oppgir at de handler mer enn ti ganger i året.
Når det kommer til bosted, oppgir størst andel av befolkningen på Sørlandet og i Nord-Norge de er netthandlere (respektivt 60,8 og 60,7 prosent). Samtidig viser undersøkelsen at vestlendinger handler 

oftest på nett: Nesten hver fjerde vestlending, eller 22,4 prosent, oppgir at de handler mer enn ti ganger årlig på nett.
Daglig leder i Tysvær-selskapet Wee Trading, Rune Wee, selger utstyr både til husholdninger, industri og landbruk fra selskapets nettbutikk wee.no. 

I år regner han med at selskapet, som er en del av WeeGruppen, vil omsette for rundt 100 millioner kroner på nettsalget. Rune kan fortelle om en stadig økende tiltro til og kunnskap om netthandel 

blant nordmenn flest.
– For 10-12 år siden var kjøp over nett forbundet med en viss usikkerhet, men i dag har vi inntrykk av at stadig flere handler på nett, nærmest uansett alder. For tiden er det ikke uvanlig at vi selger 

hjullastere og traktorer i 100 000 kroners klassen over nettbutikk, noe som var nærmest utenkelig for få år siden, sier Rune Wee.
– Folk handler på nett uavhengig av hvor de kommer fra, men prosentandelen av netthandlere er større på landet enn i de største byene. Grunnen til dette er nok at det er mindre tilgang til 

utsalgssteder på landet, og at personer på landsbygda således har et større behov for å handle på nett, avslutter daglig leder i Wee Trading, Rune Wee.