"En raus leder er gjerne god på å møte mennesker som har en annen bagasje, livserfaring, eller holdning enn en selv."

Vi jakter på den rauseste sjefen. Prisen deles ut på Haugalandskonferansen 4. mars.

Skrevet .

Denne uka går startskuddet for jakten på den rauseste sjefen. NAV kontorene i Nord-Rogaland, Haugesundregionens Næringsforening, Haugaland Vekst, IA-Rådet i Rogaland, NAV Arbeidslivssenter og NAV Marked i Nord Rogaland samarbeider om å finne sjefen som er raus og gir mennesker muligheter.

 

Bakgrunnen for samarbeidet om kampanjen «Den rauseste sjefen» er et felles ønske om å bidra til bedre integrering og inkludering av flyktninger, ungdommer og andre deler av befolkningen som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet eller står i fare for å falle ut av arbeidslivet. Det er altfor mange som står utenfor arbeidslivet, og vi er nødt til å få med oss flest mulig arbeidsgivere for å løse denne store samfunnsoppgaven.

 

Vil ha enda flere arbeidsgivere med på laget

Kampanjen skal være med å synliggjøre det flotte arbeidet mange arbeidsgivere allerede gjør på dette området.  Vi ser og hører mange gode historier om arbeidsgivere som har en raus og inkluderende holdning og praksis.

Vi håper at ved å sette fokus på disse og deres historier, så vil flere arbeidsgivere føle seg inspirert til å tenke raust og inkluderende i sitt rekrutterings- og sykefraværsarbeid.

 

En raus leder er gjerne god på å møte mennesker som har en annen bagasje, livserfaring, eller holdning enn en selv. De sjefene som klarer å romme og tåle ulikheten klarer også å skape gode arbeidsplasser hvor folk trives. Når folk trives blir de kanskje heller ikke så lett sykemeldte. Når man blir regnet med som en ressurs i stedet for en belastning, så gjør det noe godt med oss mennesker.

 

Har med hjertet i ansettelsesprosessen

Vi tror at mange ledere i Haugesundregionen er gode på å tenke inkluderende rekruttering. I løpet av kampanjeperioden ønsker vi derfor at folk nominerer og stemmer frem arbeidsgivere fra alle kommunene; Haugesund, Utsira, Karmøy, Tysvær, Bokn, Vindafjord, Suldal og Sauda. De som får flest stemmer blir trukket ut av en jury, og disse vil kåre 5 finalister. Vi håper selvfølgelig på at det blir litt kommunekamp her. Til slutt kåres en vinner av juryen, som får prisen som «Den rauseste sjefen» i Haugesundregionen. Prisutdelingen vil skje på selveste Haugalandskonferansen 4. mars.  Konkurransen og nominasjonene foregår på Facebook, på www.facebook.com/rausestesjefen

 

En raus sjef er en leder som:

  • Har mot til å ansette de som har hull i CV-en
  • Ser fordeler av et flerkulturelt arbeidsmiljø
  • Skaper et godt og inkluderende arbeidsmiljø

 

Her er de 6 som er med i juryen:

  • Erik Baust: Samfunnsutvikler Vindafjord Kommune og tidligere NAV-leder i Sauda.
  • Kate Hidle: NHO Rogaland – Medlem i IA-rådet i Rogaland
  • Geir Allan Stava:  Leder i styret i LO i Nord-Rogaland
  • Truls Nordahl            : Fylkesdirektør i NAV Rogaland
  • Nancy Herz: Samfunnsdebattant, aktivist og ungdomsrepresentant
  • Åse Bratthammar: Rektor på Åkrehamn videregående skole      

 

Billedtekst:

Utdelingen av prisen for «Den rauseste sjefen» blir foretatt på årets Haugalandskonferanse 4. mars