Har du en utfordrende oppgave du trenger hjelp til? Da kan avgangsstudentene ved HSH kanskje hjelpe deg...

Skrevet .

Avgangsstudentene ved økonomiske/administrative og maritime studier søker kontakt med næringslivet i forbindelse med sin bacheloroppgave (prosjektoppgave) siste studieår.

Oppgaven skal ta for seg praktiske problemstillinger og utfordringer i en bedrift eller i en offentlig etat. Høgskolen Stord/Haugesund har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med bedrifter regionalt og nasjonalt.

Det blir avholdt et gratis kick-off seminar 26. september kl. 12.15. Her møtes studenter og næringsliv. Seminaret er todelt; Presentasjoner av ulike bedrifters problemstillinger/ tema og stands i Vrimlearealet på høgskolen.

NB! Ved stor pågang vil antall plasser til presentasjoner være begrenset, men alle som ønsker det vil ha mulighet til å stille med stand.

Frist for å melde interesse er 17. september.