Statssekretær Bård Hoksrud holder på E134. Han mener denne traseen har størst potensiale av alle fjellovergangene.

Skrevet .

Hvilken vei skal være stamvei mellom øst og vest i framtida. Dette er  regjeringen i gang med å utrede. Fem forskjellige forbindelser fra øst til  vest er med i vurderingen. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, Frp, har  gitt klar beskjed om at han ønsker en prioritert forbindelse. Hans  statssekretær Bård Hoksrud, Frp, peker ut redningen allerede nå, før  utredningene ligger klare på bordet. Grunnen er også enkel å forstå. E134  kan knytte sammen en langt større region enn de andre alternativene.

Bergen og Stavanger

– Det er kun dette alternativet som vil kunne fungere som stamvei for to  regioner. E134 kan gjøre det raskere å komme seg til Oslo også fra  Stavanger, sier Bård Hoksrud til Telemarksavisa.

– Når man tenker øst-vest forbindelse så tenker de fleste bare på Bergen. Men  man har også Haugesund som ett av endepunktene vestpå. Og med ny Rogfast  mellom Stavanger og Haugesund vil den raskeste måten å komme seg fra  Stavanger til Oslo på være over Haukelifjell på E134, sier Hoksrud.

STORT POTENSIAL

– Etter min mening har E134 et større potensial enn de andre, fordi man vil  kunne inkludere en større region i tillegg til Bergen, sier Hoksrud.

Det er det ikke bare han som mener. Det politiske miljøet i stavangerregionen  har allerede gitt uttrykk for at man ønsker at regjeringen skal satse på  E134. Næringsorganisasjoner både i Haugesund og Stavanger gir uttrykk for  det samme. Samtidig er det de som mener at det vil være feil å bare ha en  hovedforbindelse mellom øst og vest. Men at E134 vil være naturlig uansett  om man ender opp med en eller to prioriterte strekninger.

Les mer her:

http://www.ta.no/nyheter/article7611066.ece