-Vi i INOSA synes det er veldig spennende at Hatteland ønsker å satse på oss, sier daglig leder Bente S. Baugstø. Foto: INOSA

Hatteland Computer har mer enn tidoblet sin eierandel, og er nå nest største eier i selskapet.

Skrevet .

INOSA ble etablert i 2006 som et resultat av knopskyting fra smelteverket Eramet Sauda. Produktene bygger på lean-prinsipper med forenkling, visualisering og standardisering som viktige prinsipper. INOSA har jobbet mye med å med å forstå hva som kan bidra til læring i organisasjoner, og de leverer programvare for kvalitet, HMS, forbedringsarbeid og tjenester knyttet til dette.

Hatteland kom inn på eiersiden i 2010 med en liten andel på 2,4 prosent. Nå har en stor eier i INOSA solgt sine aksjer, og Hatteland har kjøpt opp en betydelig del av disse. Med sine 38,9 prosent er Hatteland blitt bedriftens nest største eier.

-Det er flere potensielle synergier som forhåpentligvis kan gi noe til begge parter: samarbeid om produkter, produktutvikling, kunder og nettverk generelt. Vi synes også det er kjekt med en stor lokal eier, sier daglig leder Bente S. Baugstø.

Hun har sammen med produktansvarlig og styreleder Ole Jakob Ryther vært med fra oppstarten, og begge er fortsatt sentrale i bedriften. Antallet ansatte har økt jevnt, og i dag er det 10 medarbeidere fordelt på Sauda, Haugesund og Kristiansund.

Kundene er både norske og internasjonale. En av dem er verdens største aluminiumsverk i Qatar. En etter hvert stor internasjonal portefølje har gjort at INOSAs verktøy er oversatt til hele 11 språk.

-Vi kjenner godt til INOSA, og de har bekreftet at de er en gründer med et godt produkt og et stort potensiale. Da muligheten bød seg for å kjøpe oss opp, var det naturlig for å oss å benytte anledningen, sier konsernsjef Stig Hatteland.

INOSA har også en del interessante kunder som overlapper med mange kunder vi allerede har og kommer til å gå for framover. Den kanskje største utfordringen til INSOA har vært kapasitet til å nå ut til et enda større marked. Vi ser muligheter for synergier på begge områder i vår reise ut i verden, sier Hatteland.

Under: Konsernsjef Stig Hatteland. Foto: Ellen Marie Hagevik, Medvind24.no

Stig Hatteland 29.03.17