Som et synlig bevis på miljøarbeidet som er utført i bedriften, fikk Haugaland Kraft i går overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet i Haugesund.

Skrevet .

Haugaland Kraft fikk i går overrakt Miljøfyrtårnsertifikatet av varaordfører i Haugesund Sven Olsen. Haugaland Kraft startet prosessen med å bli sertifisert november 2011 og fikk overrakt sertifikatet av varaordfører Sven Olsen.

– Miljøarbeid er viktig lokalt, nasjonalt og globalt. Vi i Haugaland Kraft tar vårt miljøansvar på alvor og ønsker å synliggjør vår innsats gjennom systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. Denne sertifiseringen er en påskyndelse på at vi gjør ting rett, sier administrerende direktør Olav Linga i en pressemelding.

Prosjektleder for sertifiseringen Geir A. Molland i Haugaland Kraft, forteller om omfattende krav som måtte gjennomgås og få på plass. Mange av kravene var allerede oppfylt eller så måtte det forbedres eller nye tiltak iverksettes.

Avfall i 2011 var på 383.000 kg, hvorav 300.000 kg var sortert. Kildesorteringsgrad var 78 %. Energibruk totalt fordelt på administrasjonsbygget, verksted og lager er på ca. 2,3 mill. kWh. For den delen av energiforbruket som gjelder hovedbygget (860.000 kWh.), kommer ca. 30 % av varmen fra spill varme som Haugaland Kraft tar ut fra trafoene på Hemmingstad i form av fjernvarme. Resterende energi kommer fra elektrisitet og gass.

– Vi har også gjort tiltak i å redusere papirbruk, engangsartikler, har fokus på miljøvennlig bilpark, drivstofforbruk, logistikkutfordringer på transport samt bevisstgjøring av 260 ansatte. Internt merker vi økt interesse og engasjement, sier Molland.