Regionansvarlig i Forskningsrådet, Hilde Aarsheim, ønsker bedrifter på Haugalandet velkommen til "Åpen Dag" om SkatteFunn ordningen onsdag 29.mars.

Nordfylket henter bare ut 12,8% av Skattefunn-prosjekter i Rogaland. Nå inviterer Forskningsrådet i samarbeid med bla.Næringsforeningen til "Åpen Dag" om ordningen.

Skrevet .

I Rogaland var det en økning på hele 28% på aktive prosjekter i 2016. Dette er en av de største økningene i landet, ifølge Hilde Aarsheim, som er regionsansvarlig for Forskningsrådet i Rogaland.

På Haugalandet (Bokn, Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira) var det i 2016 55 nye SkatteFUNN-prosjekter. Haugesund hadde flest nye, med 26 prosjekter, mens Karmøy hadde 15 nye prosjekter. Vindafjord hadde 7, Tysvær 6 og Bokn 1 nytt prosjekt.

Nye prosjekter for hele Rogaland var på 429 prosjekter. Det vil si at Haugalandet kun hadde 12,8% av disse. Ser på man på antall virksomheter, har Haugalandet ca. 21% av Rogalands virksomheter –  både Haugesund og Karmøy har 7,8 prosent hver av virksomhetene i Rogaland.

Haugesund er best på SkatteFUNN på Haugalandet, nesten dobbelt så gode som Karmøy, ifølge Aarsheim, men begge kommuner har et stort potensiale for flere SkatteFUNN-prosjekter mener Aarsheim. Dette gjelder også de øvrige kommunene på Haugalandet.

-Jeg vet ikke helt hvorfor Haugalandet er dårlige til å benytte seg av SkatteFUNN-ordningen i forhold sørfylket, men jeg antar at ordningen ikke er godt nok kjent. Det er derfor Forskningsrådet har valgt å legge SkatteFUNN «Åpen dag» til Haugesund i år, som også arrangeres mange andre steder i hele landet, sier Aarsheim i en kommentar. Interessen er stor her i regionen, og det er over 50 bedrifter påmeldt til nå, men det er plass til flere, avslutter Aarsheim, som ønsker velkommen til HSH, onsdag 29. mars.

Her kan du finne informasjon om program og påmeldingsskjema

 

Dette er Skattefunn:

SkatteFUNN-ordningen ble etablert i 2002 med formål å motivere norsk næringsliv til å øke sin satsing på forskning og utvikling (FoU).

SkatteFUNN (Skattefradrag for Forskning og Utvikling i et Nyskapende Næringsliv) er en rettighetsbasert skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som arbeider med forskning og utvikling, kan søke Forskningsrådet om godkjenning, slik at bedriften kan bruke sin rett til skattefradrag. Gjennom SkatteFUNN kan små og mellomstore bedrifter (SMB) få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene.

Alle næringer og selskapsformer kan søke om SkatteFUNN-godkjenning for sitt FoU-prosjekt, og det er bedriften selv som velger tema for prosjektet.

Søknadene til SkatteFUNN har problemstillinger innenfor alle fagområder, men et SkatteFUNN-prosjekt må alltid være målrettet og avgrenset og handle om å utvikle en ny eller forbedret vare, tjeneste eller produksjonsprosess som er til nytte for bedriften