(Foto: fontene.no)

Haugalandingen Osmund Kaldheim drar fra rådmannsjobb i Drammen til sjefsjobb i Husbanken

Skrevet .

Osmund Kaldheim (52) overtar som ny administrerende direktør i Husbanken etter at han ble utnevnt av Kongen i statsråd.

Kaldheim, (bildet) som i dag er rådmann i Drammen kommune, er tilsatt i et åremål på seks år. Han er født i Haugesund, og oppvokst i Etne.

Fra 2005 til 2010 var han direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Han har også politisk erfaring blant annet som statssekretær i Sosialdepartementet fra 2001 – 2003, og i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fra 2003-2004. Kaldheim var også ordfører i Fet kommune i Akershus fra 1995 til 1999.

Kaldheim tar over etter Bård Øistensen etter at hans åremål løper ut.

– Kaldheim har lang og bred lederfaring både fra statlig, kommunal og privat sektor. Jeg har store forventninger til han som direktør for Husbanken, uttaler kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner i en pressemelding fra regjeringen.

– Husbanken er en viktig brikke i arbeidet med å sørge for at flere har et godt og trygt sted å bo. De forvalter blant annet støtteordninger for mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp til utgiftene for bolig, eller for å komme seg inn på boligmarkedet, sier Sanner.

I media har statsråd Sanner fått kritikk for å ha endret stillingsutlysningen for å gi adgang for Kaldheim til å søke stillingen.

DN skriver at i den første utlysningen som ble sendt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 25. oktober i fjor, het det at «Søkere må ha høyere utdanning»

Deretter kom kommunalminister Jan Tore Sanner med en «fornyet kunngjøring» der han endret teksten i utlysningen til: «Det er ønskelig med høyere utdanning».

Fristen ble også forlenget fra 11. november til 18. desember.

— Departementet ønsket et bredere tilfang av søkere. Alle søkere hadde de samme mulighetene til å søke på nytt, sier statsråd Jan Tore Sanner til DN.