Eiendomsmegler Leiv Helge Kaldheim venter 10 prosent vekst i boligmarkedet i Nord-Rogaland fram til 2020.  Det er langt over "minus-fylket" Rogaland.

Skrevet .

Mange fikk hakeslipp da de så forventningene om vekst i eiendomsmarkedet på landsbasis denne uka.

I Dagens Næringsliv ble det spådd en prisvekst på boliger i Oslo på 22 prosent fram til 2020. Alle fylker har positiv vekst, unntatt Rogaland, som har minus 0,6. Nest dårligst er Finnmark, med en vekst på 9.7.

Vi har spurt lokale eiendomsmeglere om «Rogaland er Stavanger», og om de forventer minustall også i vår region.

Leiv Helge Kaldheim i Eiendomsmegler sier kategorisk: Nei!

– På vegne av Nord-Rogaland har vi i EiendomsMegler 1 en forventning om prisvekst på rundt 10 % i nevnte tidsperiode.

Dette begrunnes i historisk lett stigende men samtidig stabil prisvekst, lavere grunnlag enn våre venner sør for Boknafjorden og god kontraktsinngang for våre hjørnesteinsbedrifter.

Dessuten har vi i vår region p.t. ikke har registrert prisnedgang slik sør-Rogaland har måttet tåle, sier Kaldheim.

Eiendomsmegler Truls Lea i Meglerhuset Lea & Partnere sier at han ikke ser for seg store prisøkninger i årene framover.

– Det lokale boligmarkedet lever sitt eget liv, ofte motsatt av Oslo, og ofte i utakt med både Stavanger og Bergen, sier Lea.

– I mitt hode betyr dette at det skal begynne å gå riktig veg igjen ganske snart. Jeg er ikke opptatt av høy prisvekst. Jeg både tror og håper at prisveksten blir moderat, gjerne slik at den følger inflasjonen, slik at gjeldspresset ikke øker.

Det er på tide at noen begynner å betale ned litt av gjelden. Noen år med moderat vekst, men med jevn omsetning hadde vært kjekt, sier Lea.

Han ser ikke for seg store prisøkninger i tiden framover, men  tror markedet deler seg mer opp enn vi har vært vant med.

-Det dyreste blir dyrere, mens det billige kanskje vil falle i pris. Hvis leiemarkedet kommer seg, kan vi unngå prisfall på gamle slitte rønner – ellers tror jeg det blir vanskelig for denne delen av markedet.

Ungdommen gidder ikke slite med slike prosjekter lenger, sier Truls Lea.

lean.truls