Haugesund (bildet) og Stord er de kommunene som har fått flest nye innbyggere i første halvår 2014

Haugesund tar innpå Karmøy som regionens største kommune. Byen fikk 217 nye innbyggere i første halvår i år.

Skrevet .

Statistikken fra SSB viser at det nå bor  36.316 innbyggere i Haugesund.

Karmøy er fortsatt den største kommunen i vårt distrikt med 41.898 innbyggere, men Stord hadde faktisk større innbyggervekst enn storregionens største kommune i første halvår.
Kystkommunene opplever  fortsatt størst tilflytning, mens flere av innlandkommunene sliter, viser  Statistisk Sentralbyrås (SSB) oversikt over den nasjonale befolkningsutviklingen.

Sandnes er den mest hurtigvoksende kommunen i Rogaland, og fikk  889 nye innbyggere første halvår, mens Stavanger økte med 617.

Tysvær vokser også bra, mens nabokommunen Vindafjord  derimot må registrere en nedgang på 32 innbyggere.

I Hardanger opplever Ullensvang innbyggervekst (+ 25 ), mens folketallet i nabokommunen Odda har gått ned med 23.

 

Her er tallene for kommunene i Nord Rogaland og Sunnhordland etter folketall:

Karmøy:  41.898      145 nye innbyggere.

Haugesund: 36.316  217 nye innbyggere.

Stord: 18.583    158 nye innbyggere.

Kvinnherad: 13.234    2 nye innbyggere.

Bømlo: 11.756   7 nye innbyggere.

Tysvær: 10.799   131 nye innbyggere.

Vindafjord: 8715    32 færre innbyggere.

Odda: 6983   23 færre innbyggere.

Sveio: 5502     39 nye innbyggere.

Sauda:  4740    20 færre innbyggere.

Etne: 4062     5 nye innbyggere.

Suldal: 3861  20 færre innbyggere.

Ullensvang: 3394   25 nye innbyggere.

Fitjar: 3041    32 nye innbyggere

Bokn:  862    6 færre innbyggere.

Utsira: 213      2 nye innbyggere.

 

 

.