Globalt kommer gjennomsnittlig havnivå til å stige, men folk langs norskekysten vil sannsynligvis merke dette i mindre grad enn vi har trodd, skriver Teknisk Ukeblad.

Skrevet .

Norske fremskrivinger har nemlig vært preget av globale gjennomsnittsverdier som ikke direkte kan overføres til strandkanten her hjemme.

Større fokus på lokale effekter betyr mer nyanserte beregninger og en kraftig nedjustering for vår lille del av verden.

Gravitasjonseffekten og landhevingen er to av effek­tene som ikke ble regnet godt nok med tidligerë.

Konsekvensen er at det i Oslo, Trondheim og Tromsø har dukket opp en viss sjanse for at folk om 100 år kan gå tørrskodde der vi blir våte på leggen i dag. Bergen og Stavanger vil få en større del av havnivåstigningen.

Verre blir det likevel for områder i tropene og på lavere breddegrader.

Gravitasjonseffekten gjør nemlig at ismassene drar havet mot seg, og endringen i havnivå blir et omvendt speilbilde av hvor ismassene forsvinner fra land.

Tropene vil få havstigning enten isen smelter på Grønland eller i Antarktis.

– Det er vanskelig å forestille seg at det globale hav­nivået vil øke med mindre enn en halv meter i løpet av 100 år. Det betyr fort opp mot en meter i tropene, sier Helge Drange, professor ved Bjerknessenteret for klima­forskning i Bergen.

For Norges del er landhevingen etter siste istid en annen viktig effekt.

Det er i områdene innerst i Trondheimsfjorden og Oslofjorden at den i størst grad vil veie opp for havnivåstigningen, skriver Teknisk Ukeblad.

Les mer her:

http://www.tu.no/bygg/2013/05/20/i-disse-norske-byene-kan-havet-synke