Skrevet .

30. august er det frokostkurs med tittel ”Få fram budskapet ditt”. Her er det presentasjonsteknikk- og metode som står på agendaen, og kurset ble fulltegnet på få dager. Nå setter vi opp et nytt kurs samme dag.

4.september er det speedmeeting for byggebransjen i Rica Maritim. Her er rundt 60 bedrifter påmeldt i et arrangement av Møteforum og Næringsforeningen.

6. september  får unge ledere anledning til å møte hverandre på nytt i Festiviteten. Premieren i U-39 i vår samlet nær 100 kvinner og menn under 40 år, og ble en stor suksess. Vi håper på gjentagelse nå, der de  to toppsjefene i Haugesunds Avis skal foredra om mediehåndtering  og  endringsledelse .

13. september inviterer vi til lunsjmøte om bruk av utenlandsk arbeidskraft. Dette er et høyaktuelt tema som firma i mange bransjer ønsker å vite mer om.

17. september arrangerer vi sammen med gode samarbeidspartnere et stormøte på HSH om de store samferdselsprosjektene i regionen.  Her møter stortingspolitikere og lokalpolitikere næringslivet til debatt om hvordan vi skal få vår del av den store samferdselskaka.

19. september er det møte i Styrestall Haugalandet, og der er strategi hovedtema. Styrestallen teller over 6o kvinner og menn i regionen, og er blitt en sentral møteplass for utveksling av erfaring og innhenting av kunnskap om det å være styremedlem.

21.september er det Næringscafe og det med den saftige tittel ”Din for alltid”. Høyskolelektor Morten William Knudsen jobber ved Handelshøyskolen BI og skal snakke om hvordan bygge lojalitet blant kunder og ansatte.

19. oktober er dato for Byggarena, den årlige storsamlingen for bygg-anlegg og eiendomsbransjen. I år deltar bl.a. Njål Østerhus,  eier og driver i  Øster Hus, Audun Lågøyr, direktør i Byggenæringens Landforening og Jorunn Sannes, landskjent arkitekt og kunstner med lokal forankring .