– Kurs passer aldri. Jeg tror lederne må tenke mindre på ren produksjon og inntjening og bli mer opptatt av kompetanse og kvalitet, sier Petter Erstad, fagsjef i Nito (Foto: tu.no)

De miljøtekniske kravene blir stadig strengere. Byggebransjen klarer ikke å henge med i timen

Skrevet .

 

I en spørreundersøkelse gjennomført av Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon (Nito) svarer mer enn halvparten av de spurte at de mener det er vanskelig å følge med i utviklingen av miljøkravene.

På spørsmålet «de miljøtekniske kravene blir stadig strengere.  Er det vanskelig for bransjen å følge utviklingen?» svarer 52 prosent av de spurte at de synes det er vanskelig å følge med, 26 prosent svarer at de klarer å følge med, og 21 prosent svarer at de ikke vet.

– Jeg tror ikke svarene går spesielt på miljøkrav, men på kravene generelt.

Jeg tror vi hadde fått de samme svarene om vi stilte spørsmål om andre krav i byggebransjen, sier Petter Erstad, leder av fagutvalget bygg og anlegg i Nito.

 

Les mer her:

http://www.tu.no/bygg/2014/06/16/over-halvparten-i-byggebransjen-sier-de-sliter-med-a-folge-miljokravene