Kåre Johannes Lie og  haugesundselskapet Reach Subsea overtar restene etter Kristian Eidesviks børsnoterte Green Reefers for åp skaffe kapital til å bygge et selskap som kan få flere hundre ansatte.

Skrevet .

Her er teksten i børsmeldingen:

Etter å ha foretatt en strategisk gjennomgang av potensielle nye forretningsmuligheter, har Transits styre konkludert med at utsiktene innen subsea- sektoren ser veldig lovende ut, med antatt stor etterspørselsvekst.

Følgelig tror styret at Sammenslåingen vil kunne åpne for attraktive muligheter for Selskapet.

Gjennom Sammenslåingen vil Selskapet gjøre en markant retningsendring mot subsea- sektoren.

Strategien for det sammenslåtte selskapet fremover vil være å bli en komplett service yter innen subsea, ved å bygge på og trekke fordeler av den utstrakte industrielle erfaringen og kompetansen til ledelsen og de ansatte i Reach ledet an av daglig leder Kåre Johannes Lie.

Innskuddsavtalen har blitt inngått mellom Selskapet, samtlige aksjonærer i Reach, og Caiano AS, Caiano Ship AS og Aage Thoen Ltd AS («Hovedaksjonærene»), som samlet eier 70,53 % av aksjene i Selskapet.

Gjennomføringen av sammenslåingen er underlagt følgende betingelser:
(i) at generalforsamlingen i Selskapet beslutter:
(a) å spleise Selskapets aksjer i forholdet 20:1,
(b) aksjekapitalforhøyelsen som er nødvendig for å implementere Sammenslåingen,
(c) aksjekapitalforhøyelsen eller alternativt, tildeler styret en fullmakt til å beslutte aksjekapitalforhøyelsen, som er nødvendig for å implementere Emisjonen,
(d) visse endringer av Selskapets vedtekter, herunder endring av Selskapets foretaksnavn til «Reach Subsea ASA» og
(e) å velge et nytt styre;
(ii) at styret i Selskapet utnevner Kåre Johannes Lie som daglig leder i Selskapet,
(iii) at Selskapet forblir notert på Oslo Børs;
(iv) at ingen vesentlig negativ endring har inntrådt med hensyn til Selskapets virksomhet eller finansielle stilling; og
(v) at en restrukturering av Selskapet har blitt gjennomført. Hovedaksjonærene har forpliktet seg i Innskuddsavtalen til å stemme for de ovennevnte beslutninger på Selskapets generalforsamling.
Innkalling til ekstraordinær generalforsamling i Transit med forslag til de påkrevde vedtak for å implementere Sammenslåingen og Emisjonen vil bli sendt ut til Selskapets aksjonærer innen kort tid.