I vår fullførte 85 studenter ved HSH sine ingeniørstudier. Mange går rett ut i arbeidslivet, mens andre fortsetter med masterstudier. 

Skrevet .

Tradisjonen tro arrangerer ingeniørfag egen avslutningsfest på kvelden etter presentasjonen av bacheloroppgavene. Festen er fin og høytidelig markering av studieårene ved HSH.

I år fikk fire grupper toppkarakterene A på sine hovedprosjektet. Til besteprisen var det nominert fire oppgaver. Tre oppgaver innen brannsikkerhet og en oppgave innen maskin, prosess- og energiteknikk.

De nominerte oppgavene var:
• Kunnskapsløft og kartlegging av fagarbeideres kompetanse om passiv brannsikring, av Kristian Hollevik og Joakim Sandvær
• The dew point analyzers impact on the Åsgard adsorption driers, av Jan Erik Dagsland og Vegar Vea
• Forledet av ledesystem – en vurdering av visuelle ledesystem for rømning i byggverk, av Terese Berge
• Brann i elektrisk bil, av Siril Hegen Agerup og Lisa Schei Blikeng

Besteprisen gikk til Siril Hegen Agerup og Lisa Schei Blikeng med prosjektet Brann i El-bil