Dette er Haugalandets nye professor. Vidar Frette har levert fysikkarbeider som er potensielle klassikere..

Skrevet .

Frette får særs god tilbakemelding på sin vitskaplege produksjon gjennom mange år. Arbeidet hans innan fysikk er sitert mange hundre gonger av andre forskarar rundt om i verda, melder HSH på sine nettsider.

– Det er komiteens enstemmige og utvilsomme oppfatning at Vidar Frette har professorkompetanse, skriv den sakkyndige komiteen som har vurdert Frette sitt arbeid.

I vurderinga av Frette sin kompetanse understrekar komiteen at Frette har solide tal å vise til når det gjeld siteringar.

Det fortel at arbeidet hans har stor verdi, vert lagt merke til og blir referert til av andre forskarar rundt omkring i verda.

– Fleire av arbeida hans er potensielle klassikarar, skriv komiteen.

Les meir her:

http://www.hsh.no/nyheter/2012120000002229