Haugalandet har mange eksportbedrifter. Acrylicon på Frakkagjerd, her med med Haldor Sørgård og Ronny Evertsen. t.v. har suksess med legging av industrigulv i Asia.

 Visste du at Haugesundregionen er en av landets største eksportregioner?

Skrevet .

Næringsforeningen setter søkelys på eksportnæringene og inviterer til seminar gjennom konseptet «Ten Minutes» i Haugesund 1. november. Der vil eksportbedrifter fortelle om sine erfaringer i et samling som er rettet mot etablerte eksportbedrifter og bedrifter som vurderer å gå internasjonalt.

Som et bakteppe har vi analyseselskapet Menon’s eksportkarlegging, som  viser at norske bedrifter eksporterte varer og tjenester for mer enn 640 milliarder kroner6 i 2013.

Petromaritim næring er Norges desidert største eksportnæring med om lag 200 milliarder kroner i eksport. Vestlandsfylkene skiller seg ut med svært høy eksport per innbygger.

Av de fem største eksportfylkene i Norge er tre av dem lokalisert på Vestlandet. Det er Hordaland og Rogaland som er de to største eksportfylkene, og disse to fylkene stod alene bak nesten hver tredje eksportkrone generert fra Fastlands-Norge. Oslo og Akershus er også et viktig sentrum for norsk eksport og disse to fylkene stod sammen bak 21 prosent av eksporten.

Det er store forskjeller i eksportintensiteten mellom de ulike regionene. Ser man på eksport per sysselsatt, som er et godt mål på eksportintensitet, ser man at Vestlandet skiller seg positivt ut: Mange av regionene på Vestlandet skiller seg ut ved høy eksport per sysselsatt. De fire regionene med høyest eksport per innbygger er Nordmøre, Haugesund, Kongsberg og Kristiansand. I disse regionen finner vi sterke næringsmiljøer knyttet til de offshorerettede delene av maritimnæring. De regionene med minst eksport per innbygger er i stor grad innlandsregioner på Østlandet.

For et lite land som Norge, men en liten åpen økonomi er eksportaktivitet av avgjørende betydning. Eksport utgjorde nesten 40 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt i 2013 og norsk næringsliv og arbeidsplasser er dermed svært avhengig av etterspørsel fra utlandet

Av nærmere 220 000 bedrifter i Norge eksporterer de 1000 største eksportørbedriften for over 570 milliarder eller nærmere 90 prosent av den totale norske eksporten.

Ettersom eksport utgjør omkring 40 prosent av bruttonasjonalprodukt er eksportaktivitet helt avgjørende for velstanden i Norge. For å lykkes på eksportmarkeder er bedriftene avhengige av å være ledende innen sin næring, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt. Det betyr at de eksportrettede selskapene innehar verdensledendeteknologi innenfor sitt felt eller har andre konkurransefortrinn som gjør dem konkurransedyktige globalt. Konkurransen internasjonalt er også hard noe som gjør at bedriftene må ha høy produktive for å overleve. Eksportbedriftenes verdiskaping per sysselsatt er 80 prosent høyere enn for næringslivet i Norge ellers