Spennende tider for Nordsjø Kontorpark. Øystein Grønhaug og Meglerhuset Rele AS er  er i sluttforhandlinger med flere interessenter til en kontorklynge med plass til mellom 600 og 700 arbeidsplasser.

Skrevet .

Sentralt plassert nær den nye omkjøringsvegen Raglamyr/Norheim er grunder Øysten Grønhaug klar for å investere flere hundre millioner kroner i regionens første, rene kontorpark.

Kun designet for kontorarbeidsplasser og gjerne med bedrifter med samme eller komplementære markedsområder.

En park med fire bygg med et totalareal på 15.000 kvadratmeter, egen elbilpark, sykkepark, treningsrom og bearbeidede utearealer.

Både Grønhaug og Jan Audun Lutro i Meglerhuset Rele tror området vil trekke til seg bedrifter som vil gjøre seg attraktive overfor nye arbeidstakere.

– Vi regner med å skrive de første kontraktene like over jul. Byggestart er satt til august 2013 og alt skal være innflyttingsklart halvannet år senere.

– Det er flere andre utbyggingsprosjekter på gang i Haugesund-området. Dere er ikke redd for overetablering?

– Nei, det er vi ikke. Det er behov for fornyelse av kontorarbeidsplassene i denne regionen, og med tanke på den stadig tettere forbindelsen mot Stavanger-regionen tror vi dette vil være et attraktivt alternativ.

Hvem utbyggeren er i sluttforhandlinger med vil ikke Grønhaug/Lutro ut med i dag. Men de sier såpass at det både er bedrifter som vil flytte fra eksisterende lokaler i Haugesund-området og nye virksomheter.

 
Under: Utbygger Øystein Grønhaug og eiendomsmegler Jan Audun Lutro i Meglerhuset Rele (t.h.)

  [[wysiwyg_imageupload:95:]]