Styret i Haugaland Kraft AS vedtok i går  å fornye kraftanleggene i Litledalen i form av ny(-e) kraftstasjon(-er) med tilhørende vannveier.

Skrevet .

Dette er en milepæl i selskapets historie, uttaler adm.dir. Olav Linga.  

De første anleggene i Litledalen, som ligger i Etne kommune, ble bygget helt tilbake i begynnelsen av 1920 årene.  

Fornyelsen er viktig for vår langsiktige satsing på fornybar vannkraftproduksjon.   Vedtaket innebærer et stort løft for selskapet, både økonomisk og ressursmessig, sier adm.dir Linga i en pressemelding.

  Man tar sikte på å ha de nye anleggene i drift innen utgangen av år 2020.

Sistnevnte tidspunkt gir tilstrekkelig perspektiv i planleggings- og byggefasen samt sikrer grønne sertifikat på mulig merproduksjon.  

Merproduksjonen utgjør for øvrig 20-25 GWh. Dagens normalproduksjon er 212 GWh.  

Arbeidet starter nå med å innhente nødvendig konsesjon og foredle de ulike utbyggingsalternativene. Konsesjon forventes å foreligge i år 2014-15.  

Dernest vil følge en periode med detaljprosjektering og innhenting av tilbud.  

Endelig investeringsvedtak forventes i 2016 med påfølgende byggeperiode 2017-20.