Fornøyde samarbeidspartnere: Fra venstre HN-direktør Egil Severeide og banksjef Sigurd Sande i Sparebanken Vest.

Sparebanken Vest blir ny hovedsamarbeidspartner for Næringsforeningen. Nå har HN 10 solide støttespillere

Skrevet .

– Dette gjør vi med glede og forventning. Vi har sett den betydning Næringsforeningen har for regionen og næringslivet, og ser fram til å være en av foreningens hovedsamarbeidspartnere, sier Sigurd Sande, ansvarlig for bedriftsmarkedet i Haugesund-regionen.

Sparebanken Vest har kontorer i Haraldsgata og har vokst fra dag 1. Banken etablerte seg i Haugesund for åtte år siden, og særlig etter flyttingen til nye lokaler i 2011 har veksten skutt fart, både i privat- og forretningsmarkedet. Banken har nå 16 ansatte.

– Vi er også store på eiendomsmarkedet og de ansatte i den avdelingen er en naturlig del av kontorfellesskapet, sier Sande som er tilfreds med utviklingen også i det nye året.

For Næringsforeningen betyr denne kontrakten at målet om 10 hovedsamarbeidspartnere er nådd.

– Det at så mange av de toneangivende aktørene i næringslivet i regionen vil være med oss, tar vi som en stor tillitserklæring. Det gir oss god økonomisk handlefrihet og er med på å bygge opp om vårt omdømme, sier HN-direktør Egil Severeide.

Slik er listen over HNs hovedsamarbeidspartnere:

Caiano

Haugesund Sparebank

DNB

Imenco

Vassbakk  & Stol

Gassco

Sysco

Haugaland Kraft

Karmsund Havn

Sparebanken Vest