Manglende fokus på bedriftens betalingsevne er den vanligste årsaken til konkurs, sa Jostein Aksdal i Tveit Regnskap på Næringsforeningens frokostkurs.

Skrevet .

Han holdt foredrag om emnet «Hvilke faresignaler skal vi se etter i regnskapet?» for vel 50 HN-medlemmer i Scandic Hotel torsdag morgen. Aksdal listet opp en rekke punkter som ledelsen og styremedlemmene må være oppmerksomme på.

Han mente det er særlig viktig å ha et vaktsomt blikk på likviditeten. Mange bedrifter går over ende fordi de ikke klarer å betale sine regninger. Styremedlemmer bør derfor sjekke om daglig leder har kontroll på bedriftens betalingsevne.

Aksdal mente også det er viktig for et styre å se bedriften i et fugleperspektiv før man graver seg ned i detaljer.Start med det store bildet og still de dumme spørsmålene.

– Hold fokus på de store inntekts- og utgiftspostene, de gir ofte en god pekepinn på helsetilstanden til bedriften, sas Aksdal.

Han presenterte også tall for antall bedrifter og kjønnsfordelingen i styrene på Haugalandet. Av de totalt 5170 registrerte aksjeselskapene var 60 prosent uten ansatte, mens 35 prosent hadde fra 1 til 50 ansatte.

72 % av selskapene har enestyre eller maks to styremedlemmer, 23 % har 3 til 4 styremedlemmer og 5 prosent har fem eller flere i styret.

Totalt er det registrert knapt 14.000 styremedlemmer i regionen, av dem er kun 15 prosent kvinner, fortalte Aksdal.

På samme frokostkurs orienterte advokat Maria Eikesdal i Eikesdal Advokatfellesskap om endringene og forenklingene i aksjeloven, som delvis trer i kraft 1. juli og fra 1. januar 2018.

Lovendringene går blant annet ut på tilrettelegging for digitalisering, endring i kapitalregler og endring i krav til revisjon.